Pirata - unvorstellbares Leid!

Aktueller Spendeneingang (Stand: 30.12.2014):

200 Euro - Martina S.
50 Euro - Christina H.
50 Euro - Svenja T.
15 Euro - Jennifer S.
20 Euro - Andrea R.
5 Euro - Tanja P.
20 Euro - Heike H.
20 Euro - Ulla S.
10 Euro - Biance L.
5 Euro - Dominik Y.
20 Euro - Bastian L.
5 Euro - Doreen P.

8 Euro - Jil R.
20 Euro - Monika K.
30 Euro - Thomas F.
100 Euro - Rosemarie E.
50 Euro - Christina H.
25 Euro - Christine W.
200 Euro - Christine F.-W.
50 Euro - Anja P.
25 Euro - Helga u. Wulf G.
10 Euro - Simone G.
25 Euro - Ute D.
200 Euro - Katzenmaiers - Fine Quality Beads & Jewellery
25 Euro - Johanna N.
30 Euro - Kristina S.
50 Euro - Christa S.-K.
20 Euro - Britta W.

Herzlichen Dank an alle Spender!