Campari – ein Hund, eine Bar und ein Autounfall!

Aktueller Spendeneingang (Stand: 26.11.2014):

10 Euro - Maria Anna u. Peter Josef F.
15 Euro - Christine K.
10 Euro - Melanie F.
15 Euro - Tanja P.
10 Euro - Antoinette T.
20 Euro - Kristina K.
10 Euro - Stefanie M.
10 Euro - Karin R.
15 Euro - Sylvia G.
20 Euro - Sandra D.
30 Euro - Eva Q.
10 Euro - Beate M.
30 Euro - Antonia B.
50 Euro - Maraike N.
300 Euro - Franz G.
50 Euro - Anke Kathrin S.
105 Euro - Cornelia S.
50 Euro - Frank F.
15 Euro - Annett L.

32,30 Euro - Hunderunde Wiesbaden
200 Euro - Ruth P.
10 Euro - Christine K.
20 Euro - Kristina K.

Herzlichen Dank an alle Spender!