Tag des Hundes 2014

Image

Aktueller Spendeneingang (Stand: 12.07.2014):

50 Euro - Nadine L.
25 Euro - Doris B.
40 Euro - Ute D.
25 Euro - Tobias L.
100 Euro - Brigitta H.
40 Euro - Thomas F.
50 Euro - Ingrid M.
75 Euro - Chrinstina H.
200 Euro - Gabriele H.
40 Euro - Rosana P.
20 Euro - Nicole H.-J.
50 Euro - Christine K.-R.

Herzlichen Dank an alle Spender!